Phòng tập tòa: The Sapphire Residence

Bến Đoan, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh