The Minato Residence

Căn hộ mẫu Dự án The Minato Residence – Đường Cầu Rào 2, Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng